עורך דין חובות מייצג אנשים שנקלעו לחובות ורוצים למצוא דרך לצאת מהמצב הבעייתי הזה. הדבר חשוב להם, במיוחד, כאשר תיקם מגיע להוצאה לפועל. אי עמידה בתשלום ופיגור בהחזרים יכולים לסבך אותם אף יותר. ניתן להגיע להסדר סביר בהתאם לחוק ועל פי החלטת בית המשפט. עו"ד אתי פרץ קינן עוסקת בתחום וניתן לקבל אצלה מידע רב.

עורך דין חובות יקבל את תיק הלקוח לידו וילמד אותו. הוא יבין על הסיבות שמונעות מהחייב לשלם חובותיו שהינם, לרוב, החזרי כספים על הלוואות או משכנתאות והתחייבויות אחרות. במקרים מסוימים הוא איבד מקום עבודה ויכולת להתפרנס. סיבות אחרות הן מחלה שפגעה בתפקוד השוטף, סיבות נפשיות ועוד. החשש הקיים כרגע היא בהסתבכות נוספת בגלל ריביות, קנסות וכיוצא בזה. הנושים עצמם מבינים, לרוב, כי לא תהיה להם אפשרות לקבל את כל כספם חזרה, ולכן, יהיו מוכנים להגיע להסדר סביר שישיב להם חלק מהכספים האבודים. כך שהמצב שנוצר אינו נוח לשני הצדדים ובמקרים רבים, הם רוצים לסיים עם הבעיה שנוצרה. החוק מכיר את המצבים הרגישים והבעייתיים האלו ומציע דרכים לפתור אותם.

הגשת בקשה

במסגרת ההוצאה לפועל ניתן להגיש בקשה לקבלת הסדר מקיף. יש לצרף אליה מסמכים המעידים על מצבו הכלכלי של החייב המבקש, כושר השתכרותו והכנסותיו האחרות, ההוצאות השוטפות החודשיות וכדומה. הבקשה נבדקת על ידי מומחים שממונים על ידי בית המשפט והיא מגישה מסקנותיה. במידה ובית המשפט משתכנע כי היא סבירה הוא יגיש צו לשיקום וכך המהלך ייצא לפועל. המטרה היא שהחייב יחזיר את הסכום שהוסכם עליו אבל גם יוותר לו סכום סביר למחיה. כך שיוכל לעמוד בהסכם לאורך זמן ולצאת לאחריו לדרך חדשה.

שירות מקצועי 

עו"ד אתי פרץ קינן עוסקת בתחום ומומלץ לקבל ממנה שירות מקצועי. הוא כולל ייעוץ, הכנת מסמכים, ניהול משא ומתן, ייצוג וליווי ככל הנדרש. היא בעלת ידע רב וניסיון עשיר המגיעים מלימודים, השתלמויות והתמחויות, וכן, ממתן שירותים מוצלחים ללקוחות רבים לאורך השנים. היא תשמח לשרת כל לקוח חדש.