כאשר אדם צבר חובות כספיים גדולים ואין ביכולתו לפרוע אותם, ניתן יהיה להביאו לשיקום והבראה כלכלית (מה שהיה בחוק הקודם פשיטת רגל),  שבסיומו של הליך משפטי שיפתח לפי בקשת החייב או לפי בקשת נושיו. עם סיומו של הליך השיקום הכלכלי (פשיטת הרגל), ככל שבית המשפט יורה על צו הפטר בעניינו של החייב, יחל הליך של הפטר חובות שלפי החוק החדש כיום נקרא צו שיקום כלכלי. על מנת לבצע את הליך חדלות פירעון ולהיפטר מהחובות ולצלוח אותו, בהיותו מורכב ומסועף, ולזכות בהגנות בחסותו, מומלץ לחייב לקבל ייצוג של עורך דין חובות מנוסה. לקבלת ייעוץ וליווי משפטי מהמעלה הראשונה, יש לפנות אל עו"ד אתי פרץ-קינן.

עורך דין חובות – מה תפקידו?

עורך הדין יגיש בשם החייב בקשה לצו פתיחת הליכים (מה שהיה פעם בקשת חייב לצו כינוס) מפורטת ומנומקת, אליה יצרפו אסמכתאות לתמיכה בטענות החייב ונסיבותיו. לאחר שבית המשפט יעיין בבקשה לפשיטת רגל ובתגובת הכונס הרשמי לבקשה זו, יוכל להורות על מתן צו לפתיחת הליכים (צו כינוס) לכלל נכסי החייב המורה על הקנייתם לנאמן שיתמנה בתיק החייב. כעת יהא החייב רשאי לחתור להסדר או פשרה עם נושיו, באמצעות עורך דין חובות המייצג אותו. ככל שבית המשפט יורה על מתן צו לפתיחת הליכים, יקבע מועד דיון בתוך 12 חודשים ויהיה במעמד החייב, הנאמן, הנושים שלו והכונס הרשמי. עם מתן צו לפתיחת הליכים יוקנו כל נכסי החייב לנאמן שיפעל למימושם וחלוקתם בין הנושים בהתאם לסדר קדימויות לאחר כינוס אסיפת נושים. ההליך יסתיים בהסדר בין החייב לנושיו או במתן צו הפטר לחייב – המורה על פטור מחובותיו ברי התביעה. בשלב זה, יוסרו מעל ראשו של החייב כל ההגבלות והסנקציות.

עורך דין חובות לבנקים

לעורכת הדין אתי פרץ-קינן ניסיון רב בייצוג יחידים שנקלעו לחובות במסגרת הליכי חדלות פירעון, החל מביטול מיידי של ההגבלות על חשבון הבנק ועל חירותו של החייב והגנה מקסימלית עליו, ועד קבלת הפטר מהחובות. וכן במסגרת הליכים רבים נוספים שהסתיימו בזכות הסדרי חובות מוצלחים לטובת לקוחותיה. הבנתה והיכרותה של עורכת הדין פרץ-קינן עם הדין, עם הפרוצדורה ועם בתי המשפט ויכולתה להתאים פתרונות אופטימליים ללקוחותיה בנסיבותיהם ובהתאם לשאיפותיהם, מקנים לעורכת הדין אתי פרץ-קינן יתרונות מובהקים המשפרים ומחזקים מיידית את מעמדם של לקוחותיה ביחס לנושיהם.

עורך דין למחיקת חובות

חוב כספי לא יעלם מאליו אלא אם תפרע אותו. אבל כשהחוב כבר גדול וכבד, כשהנושים רודפים אותך וההוצאה לפועל לוחצת ומצרה את צעדיך תוך שאתה נאבק להחזיק את הראש מעל למים, והמשכורת לא מכסה אפילו את הריביות שהחוב שלך נושא – נראה שאין מנוס מלשים סוף למעגל הנרדפות המתמשך. הצעד הראשון מתחיל בהכרת המושג "חדלות פירעון" / "פשיטת רגל". זקוק לשירותיו של עורך דין להיפטר מהחובות? מוזמן לפנות אל עו"ד אתי פרץ-קינן.

עורך דין למחיקת חובות – פשיטת רגל

המושג "מחיקת חובות" הפך שגור בפיהם של רבים, אולם חשוב להבהיר כבר עתה: חובות אינם "נמחקים" מאליהם, אלא מופטרים בחסות הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, מה מוכר במושג "פשיטת רגל". הבה נניח לרגע בצד את האפקט המרתיע של המושג "פשיטת רגל" ונבין את משמעותו המשפטית ומטרותיו. הכרזה על חייב כפושט רגל איננה אות קלון כלל ועיקר! נהפוך הוא – מדובר בסטטוס משפטי שמשמעותו הפשוטה היא שאותו אדם צבר חובות שאין לו יכולת לפרוע אותם, ולכן יש להחיל עליו הליך הבראה שמטרתו לאפשר לחייב לפרוע את חובותיו. וזאת, בהתאם לתנאים מועדפים שיקבעו לגביו, כך שהוא יחסה תחת הגנה מפני ההליכים המבצעיים שמופעלים עליו, ויוכל להתחיל בדרך חדשה בחייו תוך התנהלות פיננסית חכמה וליהנות משקט נפשי. אדם שחייב כספים יתמודד יום-יום עם מנגנוני הגביה של מערכת ההוצאה לפועל שנועדו להבטיח את פירעון חובותיו לנושיו. הכלים המופעלים על החייב מתבטאים, בין היתר, בעיקול חשבון הבנק שלו, עיקול משכורתו, הגבלות על רישיון הנהיגה שלו וצו עיכוב יציאה מהארץ. להבדיל מחייב במצב דברים כזה, חייב שנצא תחת חסותו של הליך חדלות פירעון (בפשיטת רגל) ייהנה מהגנה מפני הסנקציות המופעלות על חייבים "מן השורה" וההגבלות שהוטלו עליו יוסרו מיד עם קבלת צו לפתיחת הליכים בעניינו.

עו"ד מחיקת חובות מובילה – אתי פרץ-קינן

בנקודה בה החלטתם לקחת אחריות ולשנות את מצבכם ועמדתכם מנרדפים למבריאים, הצעד הראשון והחשוב ביותר שעליכם לנקוט הוא פניה לעורך דין להפטר חובות מיומן ומנוסה בייצוג חייבים בפשיטת רגל. עורכת הדין אתי פרץ-קינן ייצגה עד כה לקוחות רבים שעברו ועוברים את תהליך השיקום הכלכלי וקיבלו צו הפטר, ההגבלות מעליהם הוסרו, חובותיהם הופטרו והם שבו לנהל אורח חיים נורמטיבי תוך התנהלות כלכלית חכמה.