פשיטת רגל אדם פרטי מחייבת קבלת ייעוץ וליווי של עורך דין בעל ידע וניסיון בתחום. המצב הנוצר אינו פשוט ומורכב מאוד. מדובר על הליך העלול להימשך גם מספר שנים והפוגע קשות בהתנהלות השוטפת. ניתן למצוא ולקבל פתרונות סבירים אשר יקלו על המצב. עו"ד אתי פרץ קינן עוסקת בתחום וניתן לקבל אצלה מידע רב.

פשיטת רגל אדם פרטי עלולה להגיע בנסיבות שונות. בגלל אי עמידה בחובות עקב אובדן פרנסה ועובדה, עקב מצב רפואי קשה ועוד. לעיתים, הדבר קורה בגלל עקיצות עסקיות בזדון או רמאות מצד גורם אחר. צריך להקדים ולומר, כי כדאי להימנע מפשיטת רגל בגלל השלכותיה הקשות וארוכות הטווח. כדאי לנסות למצות הסדרים קודמים. בכל מקרה, רצוי לגלות שקיפות מול בעלי החוב, במיוחד, כאשר מדובר על היקלעות  בתום לב למצב זה. במצב כזה ישקלו בעלי החוב בחיוב הסדרי נושים או אפילו הסדרי תשלומים. בעת פשיטת רגל מאבדים רבות מהחירויות הכלכליות והאישיות. במסגרת ההליך לא יהיה ניתן לבצע פעולות בנקאיות, קבלת כרטיס אשראי, נסיעה לחו"ל ומגבלות נוספות המפריעות לשגרת החיים. עם זאת, החוק ער לבעיות וסיטואציות אלו ומנסה לסייע.

הליך מורכב

עורכת הדין תנסה לגבש הסכם מתאים כדי לסיים את הבעיה המורכבת והרגישה. מה שקורה, לרוב, בפועל הוא כי במסגרת ההליך יילקח מרבית הרכוש של החייב למעט רכוש הנדרש לקיום ומחייה והוא יחולק בין הנושים על פי קדימויות שונות והסדר מיוחד. בסוף התהליך, הוא יקבל הפטר מיתר חובותיו. על פניו, זהו המצב האופטימאלי שניתן לשאוף אליו. הוא, כמובן, מבטיח פתיחת חיים חדשים.

שירות מקצועי

עו"ד אתי פרץ קינן עוסקת בתחום ומומלץ לקבל ממנה שירות מקצועי המלווה ביחס אישי. הוא כולל ייעוץ, ניהול משא ומתן, ייצוג, הכנת מסמכים ובקשות וליווי ככל הנדרש. היא בעלת ידע רב וניסיון עשיר המגיעים מלימודים השתלמויות והתמחויות, וכן, ממתן שירותים איכותיים ללקוחות שונים לאורך השנים. היא תשמח להעמיד את יכולותיה וכישוריה ואת התשתית הקיימת במשרדה לכל לקוח חדש נזקק.