עורך דין למחיקת חובות מספק שירותיו ללקוחות אשר הסתבכו בחובות כבדים ורוצים להגיע להסדרה בנושא. הדבר חשוב להם בעיקר כאשר התיק שלהם מועבר להוצאה לפועל. החשש הוא מהסתבכות נוספת אשר עלולה להגדיל את החובות. החוק מאפשר לסייע במקרים מורכבים אלו והפתרון כפוף להחלטות בית משפט. עו"ד אתי פרץ קינן עוסקת בתחום וניתן לקבל אצלה מידע רב.

עורך דין למחיקת חובות יכול לייעץ במקרים מורכבים בהם החייב אינו מסוגל לשלם חובותיו. הסיבות למצבו החדש יכולות להיות מגוונות, ובין היתר, אובדן מקום עבודה והכנסה, מחלה פתאומית שאינה מאפשרת לעבוד, בעיות נפשיות ומשפחתיות ועוד. החשש שלו הוא להגדלת החוב עקב קנסות, ריביות פיגורים וכיוצא בזה. הנושים עצמם מבינים רבות כי אין הם יכולים במצב כזה לקבל את מלוא  החוב, ולכן, יעדיפו לקבל חלק ממנו תחת הסכם מסודר. משום כך, נוצר מצב שאינו נוח לשני הצדדים החפצים בסיומו בתהליך חדש ומסודר. החוק קובע כי ניתן לבקש בקשה להסדר חדש. יש להגיש את הבקשה בצירוף מסמכים נלווים.

בחינת הבקשה

מומחים שממנה בית המשפט בודקים את הבקשה שאמורה להיות מוגשת בתום לב. המסמכים הנלווים הם, בעיקרם, כלכליים ומספקים תמונת מצב על מצבו הכלכלי של החייב, יכולות השתכרותו והכנסותיו, נכסים ורכוש אם קיימים ועוד. המטרה היא לגבש הסכם שבו הוא יוכל לשלם את חלק מהחוב מדי חודש ועדיין יוותרו לו כספים למחייה. סידור כזה יבטיח קיום ההסכם בסבירות גבוהה. החייב יוכל לבקש לאחר זמן מוגדר בקשה להפטר חובות ואז יסיים עם התקופה  הקשה וייצא לדרך חדשה בחייו.

שירות מקצועי

עו"ד אתי פרץ קינן עוסקת בתחום וניתן לקבל אצלה מידע רב. הוא מקיף וכולל ייעוץ, הכנת מסמכי בקשה, ייצוג, ניהול משא ומתן וליווי ככל הנדרש. היא בעלת ידע רב וניסיון עשיר המגיעים מלימודים, השתלמויות והתמחויות, וכן, ממתן שירותים מוצלחים ללקוחות רבים לאורך השנים. היא תשמח להעמיד את יכולותיה המוכחות וכישוריה ואת התשתית המקצועית הקיימת במשרדה לטובת כל לקוח נזקק חדש.