הרבה מאוד מהתביעות אשר מוגשות בבתי המשפט הן בגדר תביעות אזרחיות ורובן הן תביעות כספיות, דהיינו, תביעה אשר הסעד המבוקש בגינה הוא כספי.

ישנם תחומי משפט רבים ועל מערכת בתי המשפט לתת מענה ופתרון וישנה חלוקה עיקרית בתחומי המשפט בין המשפט האזרחי והמשפט הפלילי.

המשפט האזרחי, ראשיתו בהגשת תביעה אזרחית לבית המשפט והוא עוסק בתביעות שבין אדם לחברו להבדיל מהמשפט הפלילי אותו מנהלת המדינה.

כל אדם רשאי להגיש תביעה אזרחית ולבקש כל סעד שבסמכות בית המשפט ליתן בין אם המדובר בפיצוי כספי, צו איסור, צו עשה ועוד.

על תביעה אזרחית להתנהל בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 והן רלוונטיות לכל סוגי התביעות האזרחיות. תקנות אלו מסדירות לאיזה בית משפט הסמכות העניינית והמקומית לדון בתביעה, אלו מסמכים יש לצרף וכל דבר הקשור לניהול התביעה.

במסגרת תקנות סדר הדין האזרחי מפורטים גם סדרי דין מיוחדים כגון סדר דין מהיר, סדר דין מקוצר, המרצת פתיחה וכו'.

תביעות כספיות יכולות להיות בתחומים שונים כגון:

כאמור, את התביעה הכספית יש להגיש לבית משפט אזרחי וזהות בית המשפט נקבעת על ידי שתי שאלות מרכזיות: הסמכות המקומית והסמכות העניינית.

הסמכות המקומית מתייחסת למיקומו הגיאוגרפי של בית המשפט שאליו תוגש התביעה.

הסמכות העניינית מתייחסת למהות התביעה וכשמדובר בתביעה כספית יש לבחון את הסכום הנתבע ששיעורו ישפיע על בית המשפט לו הסמכות לדון בתביעה, כך שתביעה בסכום של עד 2.5 מיליון ₪ תוגש לבית המשפט השלום ותביעה שסכומה מעל 2.5. מיליון ₪ תוגש לבית המשפט המחוזי.

הצלחתה של תביעה כספית מכל סוג מותנה בהכרה מעמיקה של החומר וטענות ערוכות ומסודרות באופן ברור ונהיר לבית המשפט. תביעה אשר מוגשת באופן רשלני וחובבני עשויה להיכשל ולגרום לתובע עוגמת נפש ואף תשלום הוצאות, על כן, מומלץ לפנות לעורך דין לקבלת ייעוץ טרם פתיחת תיק בבית המשפט.

משרדינו מתמחה בתביעות כספיות וישמח ליתן לכם מענה נוסף. לתיאום פגישת ייעוץ ללא עלות צרו עמנו קשר.