הליכי פשיטת רגל של יחידים, הליכי פירוק והבראה של תאגידים, הסדרי נושים ליחידים ותאגידים, והליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מתנהלים בהתאם לדברי חקיקה שונים:

פקודת פשיטת הרגל, פקודת החברות, חוק החברות ותקנותיהם – כל אלה החקיקה הישנה.

החל מיום 15.9.19, נכנס לתוקפו חוק חדש- חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח- 2018 אשר יחול על כל הליכי חדלות הפירעון של יחידים ותאגידים. החוק החדש, שמחליף חקיקה מנדטורית בת למעלה מ-80 שנה הגדיר בתכליתו כמטרת על את שיקומו הכלכלי של החייב, קידומו ושילובו מחדש במרקם החיים הכלכלי, תוך קביעה שתהליך השיקום יארך 4 שנים שבסופן יקבל החייב פטור מחובותיו, דהיינו מחיקת החובות.

יובהר, כי כלל ההליכים שנפתחו לפני התאריך 15.9.19 ינוהלו בהתאם לחקיקה הישנה והערכאה המוסמכת לדון בהליכים אלו היא בית המשפט המחוזי. הליכים שיפתחו לאחר מועד זה ינוהלו בהתאם לחקיקה החדשה ובערכאות ההוצאה לפועל או בית משפט שלום בהתאם לסכום החוב.

בחוק החדש, הסדרים חדשים בכל הנוגע לזכויות חייבים ונושים, נקבעו סדרי דין מיוחדים כאשר מחד מטרתם לדאוג להשאת החזר החוב לנושים ומאידך לשיקומו הכלכלי של היחיד או התאגיד.

התוצאה בפועל של החוק החדש היא הקלה משמעותית על כניסתם של חייבים להליך ומנגד מטיל מגבלות משמעותיות יותר על יכולת הגבייה של הנושים.

החוק מבטא גישה חברתית של שינוי בתפיסת החייב ממי שיש להטיל עליו אות קלון למעבר של תפיסה והבנה חדשה שלא כל משבר כלכלי הוא מעשה רמאות ולפיכך נראה כי החוק מתייחס באופן מחמיר למי שהגיע לחדלות פירעון בשל מעשה רמייה ומנצל את ההליך לרעה.

על פי החוק החדש, חייבים יחידים שחובותיהם מסתכמים בסך של בין 50,000 ₪ ועד ל-150,000 ₪ יהיו באחריות רשות האכיפה והגבייה (הוצאה לפועל), ואילו חייבים שחובותיהם עולים על 150,000 ₪ יהיו באחריות האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי שייקרא הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי ובסמכותו של בית המשפט השלום.

הממונה יהיה אחראי על ניהול רוב הליכי חדלות הפירעון של יחידים. מתן צו לשיקום כלכלי יינתן בידי בית משפט השלום וככל שישנן בקשות הדרושות הכרעה שיפוטית תהא היא בסמכות בית המשפט השלום. הליכים בעניין תאגידים ימשיכו להתנהל בבתי המשפט המחוזיים.

המהפך והרפורמה שעבר הליך פשיטת הרגל במרוצת השנים האחרונות, הולידה התנהלות יעילה וזריזה מתוך הבנה שיש צורך במתן תמריץ חיובי לחייבים המשתפים פעולה לאורך ההליך ונקלעו לחובות כבדים בתום לב, ובאבחנה כי חייב המתנהל בשקיפות ובגילוי יקבל הפטר מחובותיו ואילו חייב אשר מנצל את ההליך לרעה תוביל להטלת סנקציות ונקיטת אמצעי אכיפה והרתעה ואף בהליך של אישום פלילי.

כיום, ניתנת האפשרות לחייב להתנהל בהליך פשיטת רגל בצורה מהירה ויעילה, אשר מכבדת אותו ואת משפחתו, תוך מתן דגש לחינוך והקניית כלים לשיקום והבראתו של החייב, בדרך של לימוד ניהול כספים נכון ואחראי אשר ימנעו ממנו מצבים של צבירת חובות בעתיד.

כמשרד המעניק שירות סיוע וליווי חייבים בהליך חדלות פירעון, ערכים אלו הם נר לרגליי. הליווי הצמוד של עורך דין חובות, הזמינות והיחס האישי מספקת ללקוחותיי יציבות ואמינות תך מתן מענה משפטי מקצועי מותאם לחייב ולנסיבותיו בזמן של חוסר וודאות.

כעורכת דין המייצגת חייבים, אני רואה בתפקידי כשליחות במתן ביטחון ושקט נפשי, שהרי אדם אשר נקלע למצב של מצוקה כלכלית וניצב בפני הליך חדלות פירעון- חשוב לפעול באופן המציב את הבראתו הכלכלית כמטרה מרכזית.

חוק חדלות פירעון החדש

כאשר אנו מדברים על חוק חדלות פירעון החדש, הכוונה היא לחוק שאושר בקריאה שניה ושלישית בכנסת – והוא מחליף את פקודת פשיטת הרגל שהייתה חקיקה מנדטורית בת למעלה מ- 80 שנה. החוק החדש נכנס לתוקפו ביום 15.9.19 והוא יחול על כל הליכי חדלות הפירעון של יחידים ותאגידים. אין ספק, כי בשנים האחרונות המציאות הכלכלית בה אנו חיים שינתה את פניה, כאשר מדיניות האשראי צמחה להיקפים גבוהים לאין שיעור. בהתאם, כדי שניתן יהיה להתמודד עם מצב זה על הצד הטוב ביותר, נוצרה החקיקה החדשה אשר מטרתה להסדיר את מצבם הפיננסי של אנשים לשקמם כלכלית – כמו גם לשנות את הסטטוס המכתים שמלווה אותם. לשם קבלת ייעוץ משפטי מקצועי בתחום זה, אתם מוזמנים לפנות אל משרדה של עו"ד אתי פרץ-קינן.

דגשים שונים על חוק חדלות פירעון החדש

כאמור, מזה תקופה ארוכה, אזרחים רבים בארץ מתמודדים עם קשיים כלכליים רבים – המובילים אותם לכדי מצב של מינוס גבוה ביותר והלוואות רבות חוץ בנקאיות. חובות אלו הולכים וגדלים עם הזמן, כאשר משפחות רבות נאלצות להיכנס להליך פש"ר/ חדלות פירעון. בהתאם, כדי שניתן יהיה להתמודד עם מצב מורכב זה, נחקק חוק חדלות פירעון החדש. נציין מספר דגשים חשובים בנוגע לחוק זה. למשל, חוק חדלות הפירעון החדש עושה אבחנה ברורה בין 2 סוגים עיקריים של חייבים. ראשית, חייבים שנקלעו לכדי מצב בו אין באפשרותם לפרוע את החוב. זאת, בשל התנהלות כלכלית שגויה או אירוע מיוחד. שנית, ישנם חייבים אשר צבירת חובותיהם נעשו במרמה או כתוצאה מעבירות פליליות. בנוסף, חשוב להדגיש את יתרונות חוק זה. כלומר, שיקום כלכלי הינו צעד חשוב ומשמעותי שכן במסגרת החוק, בית המשפט יחייב את החייבים לעבור הליך שיקום כן ואימתי לצורך התנהלות כלכלית נכונה. בזכות הכשרה זו, אזרחים רבים יזהרו בהמשך דרכם – וימנעו מלחזור על אותן הטעויות.

לסיכומו של דבר

מטרתם של דיני חדלות הפירעון הינה לסייע בשיקום והבראה כלכלית לצורך הסדרת חייו של יחיד או תאגיד. זאת, מתוך רצון ליצור איזון בין מגוון האינטרסים של הגורמים הרלוונטיים. מעבר לכך, בזכות חוק חדלות הפירעון החדש ניתן יהיה לחזק את מעמד האזרח אל מול מערכות הגבייה השונות – ולצמצם ככל האפשר את תחושת הקלון וחוסר הוודאות. לשם מענה נוסף בנושא, יש ליצור קשר עם משרדה של עו"ד אתי פרץ-קינן.
מחיקת-חובות-לבנקים
חדלות פירעון ושיקום כלכלי
בעבר הלא רחוק פשיטת רגל נחשבה לאות קלון אך כיום, חדלות פירעון ושיקום כלכלי הולכים ביחד. כלומר, מטרת החקיקה החדשה בנושא זה היא לאפשר למי שצבר חובות בתום לב ונקלע למצוקה להשלים את הליך הסדרת החובות (לקראת מחיקתם), ביחד עם שינוי הרגלים וחינוך שמאפשרים שיקום כלכלי. עורכת הדין אתי פרץ קינן מלווה בהליך זה פרטיים וכן חברות, בדרך להתחלה חדשה.
חדלות פירעון ושיקום כלכלי הולכים ביח

במשך הרבה שנים התקיימה סטיגמה שלילית של פושטי רגל, שנקלעו למצוקה כלכלית קשה. במשפט הישראלי הנוכחי התגבשה ההבנה שלא כל פושט רגל הוא נוכל ולא כל חברה שנקרעה לקשיים צריך להעניש במלוא חומרת הדין. הליכי חדלות הפירעון והשיקום הכלכלי נועדו להשיג מטרות חשובות, הן עבור הפרט והן עבור החברה:

  • הקלות עבור גילוי מלא – לחייבים שמתנהלים בשקיפות ובגילוי מלא, ניתנות הקלות בדרך להסדרה, בחדלות פירעון ופשיטת רגל. 
  • זיהוי הסיבות – בתהליך מאפשרים למי שנקלע לחובות בתום לב, להגיע להסדרים ולקבל הפטר בצורה אנושית. זיהוי הסיבות מאפשר להתייחס בחומרה לפרטיים או לחברות שמנצים לנצל את ההליך כדרך לחמוק ממעשי רמיה. 
  • מניעת סבל מתמשך – קיצור הליך חדלות הפירעון, על מנת למנוע עינוי מתמשך והקניית וודאות הן עבור החייב והן עבור הנושים. 
  • היבט חינוכי – מושם דגש גם על הקניית כלים להתנהגות אחרת, עבור חייבים ופושטי רגל שנקלעו למצוקה בתום לב. 
  • חזרה לשגרה – התהליך החדש נועד לאפשר לחייבים, יחידים או חברות שפשטו רגל לחזור לשגרה בתוך זמן סביר, תוך הדגש התועלת החברתית, הכללית והכלכלית עבור הציבור הרחב וכל המעורבים. 
לצאת מהקשיים עם ליווי משפטי מכבד, קשוב ומקצועי
עורכת הדין אתי פרץ קינן מתמחה בליווי יחידים וחברות בתהליכי פשיטת רגל, חדלות פירעון, הסדרי חובות, שיקום כלכלי והתחלה חדשה. ליווי מקצועי וקשוב, המכבד את הלקוח מסייע לממש את תכלית החוק. חשיפת הסיבות לקושי הכלכלי, גילוי אמצעים ויכולת, הגעה להסדר הגון ונכון, מניעת התמשכות אי הוודאות והקושי, הקניית התנהלות כלכלית מוצלחת ושיקום, לקראת חזרה לשגרה בצורה טובה, נכונה ומהירה יותר. 
משרדי עורכי דין חדלות פירעון
להתמודד עם פשיטת רגל או חדלות פירעון לבד זה כל כך קשה עד בלתי אפשרי, עורך דין חדלות פירעון הוא זה שמלווה אתכם, את אותם יחידים או חברות שנקלעו לקשיים כלכלית קשים מנשוא. אם החברה שלכם נקלעה לקשיים כלכליים, אם החובות האישיים שלכם נערמו ואתם לא רואים איך אתם יכולים לצאת מזה, אתי פרץ קינן תלווה אתכם נאמנה, כדי שתוכלו לפתוח דף חדש ונקי. 
עורך דין חדלות פירעון ופתיחת הליכים לקראת שיקום כלכלי
זה לא דבר פשוט, לגלות שהחובות כבדים כל כך, שאי אפשר לשלמם. זה לא פשוט לגלות שבבנק ביטלו את כרטיס האשראי, שלא ניתן לקבל פנקס שיקים ושממש אין יותר כסף בחשבון או שההוצאות הרבה יותר כבדות מכל ההכנסות. המציאות הכלכלית המודרנית מורכבת כל כך, שקל מאוד להיכנס לסחרור, כלכלית ואישית. בדיוק משום כך הגדירה המדינה צעדים שמאפשרים למי שנקלע לחובות בתום לב, לצאת מהצרה להתחיל דרך חדשה.
פניה לעורכי דין חדלות פירעון
בפניה לעורך דין שעוסק בתחום פשיטות הרגל וחדלות פירעון אפשר להסתכל למציאות בעיניים ולהתחיל לחתור ליציאה מהזמנים הקשים וסיום החובות באופן רשמי. לאחר שעורך הדין מבין בעזרת הלקוח את מצבו, את היקף החובות והנושים, תיקי הוצל"פ וכו', אפשר להתחיל בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (כיום, שני הדברים הללו הולכים ביחד). מבחינה פורמלית, כדי להניע את התהליך עורך הדין יגיש בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון. לאחר שניתן הצו אפשר להתחיל "לעשות סדר" מול כלל הנושים, לקראת הסדר החובות ו/או צו הפטר. כחלק מהרפורמה שנועדה להקל על חייבים, ניתן להגיש את הבקשה כיום אונליין ואין צורך לשלוח מסמכים ולמלא טפסים בצורה ידנית. 
עורך דין חדלות פירעון מומלץ
החובות כבדים ומרגישים שאין לכם למי לפנות? עורכת הדין אתי פרץ קינן בעלת ניסיון רחב ומקיף בייצוג פושטי רגל, ליווי כינוס נכסים, חדלות פירעון לפרטיים. עורכת הדין תפעל בשמכם ואף תגיש עבורכם את הבקשה לקבלת צו פתיחת הליכים, הסדר החובות, עד לקבלת הפטר כך שתוכלו סוף סוף לנשום לרווחה.  
חדלות פירעון יחיד
חדלות פירעון יחיד מתבצעת כיום בצורה שונה מאוד מכפי שהתנהלה עד לא מזמן. לאחר שינוי החקיקה, שביטל התנהלות מאוד קשיחה ולא גמישה במשך עשרות שנים, היחס למי שנקלע לחובות עבר שינוי. עורכת הדין אתי פרץ קינן המתמחה בהסדרי חוב, פשיטות רגל וחדלות פירעון ליחידים ולחברות מסייעת לצלוח את ההליך בצורה טובה, מהירה, אנושית ואישית.  
חדלות פירעון של יחיד
נחשב לחדש יחסית בשיח המשפטי העוסק בחייבים ופשיטות רגל. במשך הרבה מאוד שנים התייחסו בצורה מאוד שלילית לאנשים שנקלעו לחובות ולמצוקה כלכלית, ברמה כזאת שהגיעו לפשיטת רגל. המונח "פושט רגל" שנשא עימו סטיגמה שלילית הביא עימו בסופו של דבר יותר נזק מתועלת. בשנת 2019 הושלמה רפורמה שבאה לאפשר לאדם יחיד (כלומר מי שאיננו מוגדר כחברה בע"מ או התאגדות כלכלית – משפטית אחרת) להסדיר את חובותיו בצורה טובה יותר. שינוי הקונספט היה מערכתי וגם חשיבתי ומושגי. מבחינה תיאורטית, הליך פשיטת רגל עשוי היה להיות דומה להליך של חדלות פירעון. יחד עם זאת, בהליכים החדשים ישנם שינויים מהותיים.
עורך דין חדלות פירעון -יתרונות
  • בחדלות פירעון יש הבחנה מאוד ברורה בין מי שנקלע לאי יכולת תשלום חובות מסיבות חיצוניות, בתום לב ושלא מתוך כוונה להשתמט מחובותיו לבין מי שמראש נכנס לחובות תוך ידיעה שלא ירצה או יוכל לשלם. 
  • בחדלות פירעון מעניקים משקל חשוב ביותר ליחידים שמגיעים לתהליך מתוך רצון, משתפים במידע לפי הצורך ורוצים להסדיר את חובותיהם ככל האפשר. 
  • בהליכי חדלות פירעון החדשים עושים מאמץ לאפשר לחייבים היחידים לא רק להבין היכן טעו או שגו אלא גם כיצד לתקן בהמשך. כלומר, להתנהל נכון וטוב יותר, כך שהחובות לא יחזרו ויוכלו לעמוד בהתחייבויות בעתיד.  
מי יכול לסייע לי בהסדרת חדלות פירעון והסדר חובות?
עורכת הדין אתי פרץ קינן בעלת ניסיון עשיר בליווי בהליכי פשיטת רגל (לפי החוק הישן) וכן בליווי לקוחותיה שנקלעו לחדלות פירעון ונזקקים לייצוג בהתאם לרוח החוק החדש ותכליתו. מקצועיות, רגישות, חתירה לפתרון כמה שיותר מהיר ונכון, עבור כל מיוצג.