הפטר חובות ניתן על ידי בית משפט ונחשב לצו חשוב ביותר. הצו פוטר, למעשה, את החייב מכל חוב שנתבע בפשיטת רגל או שניתן היה לתבוע בפשיטות רגל. כך הוא מספק הגנה לחייב כנגד תביעות עתידיות לגבי חובות שנוצרו לפני פשיטת הרגל. משמעות הדבר היא שעתה הוא יכול לצאת לדרך חדשה ללא החובות הכספיים הקודמים. עו"ד אתי פרץ קינן עוסקת בתחום וניתן לקבל אצלה מידע רב.

הפטר חובות הוא אחד השיאים החיוביים במאמצי החייב להשתחרר מחובות מעיקים שהפריעו לו לנהל חיים תקינים. יש קושי רב להניע תהליך כזה מול בית המשפט והנושים וכדאי לערב עורך דין מנוסה בתחום. חובות נוצרים עקב נטילת הלוואות בעבר וחוסר יכולת לפרוע אותן עקב בעיות רפואיות שנוצרו, בגלל אובדן עבודה וחוסר יכולת להתפרנס וכדומה. הקשיים גררו את החייב לפשיטות רגל והסכנה היא להידרדרות נוספת. הליך של שיקום כלכלי כולל בתוכו הסדרת החוב על ידי תכנית לתשלום לאורך תקופה. במקרים רבים, מוותרים הנושים על חלק מהכסף ומעדיפים סידור זה. הנושא הנ"ל נתון למשא ומתן כמו נושאים אחרים הנוגעים לתהליך. יש לדעת כי קיימים חובות שלא ניתן לבטלם כמו קנסות, דמי מזונות, חובות שנוצרו במרמה ועוד.

תהליך מסודר

יש להגיש בקשה למתן הפטר. בעקבותיה יתחיל תהליך לבירור מצבו הכלכלי של המבקש הכוללת את הנסיבות שגרמו להסתבכות הכלכלית, סכומי החובות, הנכסים שיש בידו ואלמנטים הכרחיים נוספים שיש לברר. ההחלטה ניתנת לאחר בדיקת כל אלו ובכפוף לזכאותו של המבקש. כאשר היא חיובית יינתן צו שיקום ולאחר עמידה בו יינתן צו ההפטר.

שירות מקצועי

עו"ד אתי פרץ קינן עוסקת בתחום ומומלץ לקבל ממנה שירות מקצועי המלווה ביחס אישי. הוא כולל ייעוץ, ייצוג מול נושים ובית משפט, עריכת מסמכי בקשה וליווי ככל הנדרש. היא בעלת ידע רב וניסיון עשיר המגיעים מלימודים, התמחויות והשתלמויות, וכן, ממתן שירותים איכותיים ללקוחות רבים לאורך השנים. היא תשמח להעמיד את כישוריה ויכולותיה ואת התשתית במשרדה כל לקוח נזקק. כך תסייע לו להתחיל בדרך חדשה.