במדינת ישראל יש כיום כ- 80,000 חייבים מוגבלים באמצעים. ל- 53,000 מתוכם יש חובות של עד 150,000 ₪.

אם גם אתם מתמודדים עם חובות שצברו ריביות ואין ביכולתכם לפרוע אותם, זה הזמן לחשוב על הסדרת חובות וכדאי להתייעץ עם עו"ד מקצועי אשר יסייע לצמצם את החובות והריביות.

כיום הרבה מאוד אנשים שקועים בחובות אשר עומדים על הקצה והם שנייה לפני הליכי הוצאה לפועל ומגבלות על חשבונות הבנק או המשכורות ואף חלילה שנייה לפני חדלות פירעון אשר תצריך לפעול בהליך פשיטת רגל. במצב דברים שכזה יש להקדים תרופה ולנהל משא ומתן להסדרת החובות.

הסדרי חובות הם עניין למקצוענים אשר בעזרתם תוכלו לצמצם את גובה החוב והריביות עקב היעדר פירעון. בהסדרי חובות ניתן להגיע לפריסת החוב לתשלומים, לגבש הסדר חוב סופי ולנהל מו"מ במטרה לפרוע את מה שניתן מהחוב בתמורה להסרת מלוא הסכום.

כאשר נעשות פעולות אלה, יהיה לכם ראש שקט ואף תמנעו ממצב של הגבלות על חשבון הבנק ואף להימנע מלהגיע למצב של חוסר יכולת לפרוע את החובות וחדלות פירעון.

גם כאשר כבר נפתחו תיקים בהוצאה לפועל ניתן להגיע להסדרים, וכאשר אדם מתמודד עם כמה תיקים במקביל קיימת האפשרות להגיש בקשה לאיחוד תיקים , שתביא לחיסכון בעלויות משפטיות ויכולת להתנהל בתיק אחד במקום אחד ותעניק לכם שקט נפשי אשר יחסוך ריצות מיותרות.

בנוסף ניתן לנהל מו"מ ישיר מול הנושים וכמוצא אחרון אף להגיש בקשה לפשיטת רגל.

הסדר חובות הוא למעשה הליך משפטי אשר מטרתו היא להביא לשינוי תנאי התשלום של חוב לנושה באופן המטיב עם החייב.

הסדרת חובות היא דרך בטוחה להשגת פשרה מיטבית עבור החייב אל מול נושיו, באופן המאפשר לחייב להמשיך לנהל אורח חיים תקין, שקט ורגוע.

סגירת חובות בשיעורים מופחתים והסדרה מול נושים בדרך של פריסת תשלומים נוחה ונמוכה מאפשרת לחייב להתנהל בתזרים מזומנים נכון על מנת ליתן לו מחייה בצורה מכובדת, בביטחון והגנה מפני נושים.

הסדרת חובות מול מוסדות פיננסיים ובנקים אינו הליך פשוט ומערך הכוחות אינו הוגן וגורם הניסיון והמשאבים שיש לבנקים מביאים את החייב לעמדה נחותה ומטה את כף המאזניים לזכות הבנק.

לבנקים אמצעים ויכולת בנקיטת פעולות כנגד חייבים הן בהגשת כתבי תביעה, פתיחת תיקי הוצל"פ והגשת פנייה להליכי פשיטת רגל, טומנת קושי ומכשול עבור חייבים ועלולה לדרדר את מצבו הכספי של החייב ועל כן מומלץ טרם ההידרדרות לנהל מו"מ בעזרת עורך דין מקצועי אשר יביא להסדר שיכלול הפחתה בגובה החוב ו/או פריסת תשלומים התואמת את יכולותיו של החייב.

משרדינו מטפל באופן מקצועי ומהיר בכל הליכי הסדרת חובות הן מול בנקים ומוסדות פיננסיים, ישירות מול נושים ובתיקי ההוצאה לפועל. תוך הצבת החייב ועתידו במרכז בליווי צמוד ובמתן ביטחון ושקט נפשי לצורך הבראתו הכלכלית של החייב כמטרה מרכזית.

הליך הסדר חוב בהוצאה לפועל

ברגע שחייב מביע בפני נושיו רצון לפרוע את חובותיו כלפיהם, יהיו הצדדים, בנסיבות מסוימות, רשאים להגיע להסכמות לגבי סכום החוב אותו יוכל החייב לפרוע – "סכום הפשרה" – ולגבי פריסת תשלום סכום הפשרה בתנאים להם יסכימו הנושים ויהיו אפשריים עבור החייב. מדובר בהסדר בכתב שבחסותו יקבל החייב הפטר, יוסרו מעל ראשו ההגבלות והעיקולים והוא יוכל לפתוח דף חדש ונקי בחייו לאחר שיותאם לו הסדר תשלומים מקל ומיטבי עבורו התואם את יכולותיו ומאפשר לו להתקיים בכבוד. לשם קבלת מידע משפטי נוסף על הסדר חוב בהוצאה לפועל, יש לפנות אל משרדה של עו"ד אתי פרץ-קינן.

הסדר חוב בהוצאה לפועל – כיצד?

אדם שאין לו יכולת לפרוע את חובותיו לנושיו ולא יפעל לחתימת הסדר חוב, ימצא עצמו עד מהרה מתמודד עם הליכים משפטיים ומבצעיים שינקטו נושיו כלפיו, בכלל זה תביעות בבית המשפט, הגבלות על חשבון הבנק, עיקולים, וסנקציות משמעותיות נוספות שנועדו להבטיח את תשלום חובות החייב. מדובר אפוא בצעדים שיש להם השפעות רוחביות על החייב ובני משפחתו ולא מן הנמנע כי יביאו להרעה נוספת במצבם. בנקודה זו, ישנו צורך לפנות לעורך דין מיומן בהסדר חוב בהוצאה לפועל שיפעל למען החייב לקידום משא ומתן ושיפור עמדתו של החייב במהלכם, קביעת סכום פשרה בשיעור נמוך ומטיב עם החייב ככל שניתן, והסדר תשלומים נוח שיאפשר לו לשמור על אורח חיים מכובד עבורו ועבור הסמוכים על שולחנו.

הסדר חוב בהוצאה לפועל ויציאה לדרך חדשה

התנהלות החייב מול מערכת ההוצאה לפועל אינה פשוטה כלל ועיקר, לכן קיימת חשיבות מכרעת בפניה לעורך דין מנוסה ומיומן בפעולות המשפטיות שיש לנקוט כדי לשפר את עמדת החייב אל מול נושיו. עורכת הדין אתי פרץ-קינן מלווה את לקוחותיה בהליכי הסדר חוב בהוצאה לפועל ופועלת לכינון הסדרי חוב בפשרה ובשיעורים מינימליים להקלה מרבית על החייב, תוך הענקת הגנה מקסימלית לחייב מפני נושיו והסדר תשלומים מיטבי ככל שניתן. משרדה של עו"ד אתי פרץ-קינן מעניק טיפול יסודי ומקיף בהסדרי חוב בהוצאה לפועל ופועל בנחישות מדי יום בחתירה לפתרונות מיטביים עבור חייבים אל מול נושיהם הפרטיים ואל מול הבנקים לקראת הבראה ושיקום כלכלי.

הסדר חוב מול הבנק

במציאות החברתית והכלכלית שלנו, מדי שנה מצטרפים רבים נוספים אל מעגל החייבים שאינם פורעים את חובותיהם לבנקים. חייבים שצברו חובות כספיים גדולים במיוחד לבנקים ואינם מכחישים את חובותיהם ומבקשים לשלמם, יוכלו לעיתים לעשות זאת בהתאם להסדר חוב בקיזוז חלק לא מבוטל ממנו. מדובר בהסדר שמאפשר פטור מחלק גדול מן החוב כך שייוותר "חוב פשרה" שיהא מקובל על הבנק, ויאפשר לחייב לשלם אותו בתנאים מועדפים בהם יוכל לעמוד. בזכות הסדר חוב שנערך באופן מקצועי תוך שמירה על זכויות החייב, תוך זמן לא רב, יוכל החייב לשוב ולנהל את חייו בנחת ויוכל לחסוך מעצמו הליכים משפטיים ומבצעיים אותם יפתח נגדו הבנק. כדי לקבל ייעוץ וליווי משפטי מקצועי בתחום הסדר חוב מול הבנק, יש לפנות אל עורכת הדין אתי פרץ-קינן.

הסדר חוב מול הבנק – פיתרון הדדי

אדם יחיד שלפתחו רובץ חוב כספי גדול לנושה גדול וחזק כמו בנק, חשוף לתביעות משפטיות, בקשה להכריז עליו כפושט רגל, פתיחת תיקי הוצאה לפועל, עיקולים על חשבון הבנק ועל המשכורת, הגבלות על חירותו ועוד. חייב המצוי במצב דברים זה יבקש להימנע מהליכים המפעילים עליו לחץ, בעוד שהבנק מבקש להיפרע את חובו ומכאן העניין ההדדי שיביעו שני הצדדים – החייב והבנק – להגיע לעמק השווה ולחתור למשא ומתן שיוליד הסדר חוב מוצלח ככל שניתן.

הסדר חוב מול הבנק – מומלץ לפנות לעו"ד המבין בנושא

עבור חייב המעוניין לפרוע את חובותיו לבנק במסגרת הסדר חוב, הצעד הראשון והחשוב ביותר הוא להיות מלווה בעו"ד מנוסה בעריכת הסדר חוב מול הבנקים, שיש לו הכלים להטות את כף המאזניים לטובתו. עורך הדין ימזער את שיעור סך החוב המוסכם לכדי המינימום האפשרי עבור החייב ויעגן במסגרת ההסדר פריסת תשלומים ההולמת את מאפייניו כדי להבטיח שיעמוד בתשלום החוב מחד, ומאידך ישמור על אורח חיים התואם את שאיפותיו. כל עוד יעמוד החייב בהסדר החוב ויפרע את חובו בהתאם לפריסה שתיקבע בו – יוסרו מעליו הסנקציות. עורכת הדין אתי פרץ-קינן פעלה עד כה עבור לקוחותיה לכינון הסדרי חוב השומרים על האינטרסים שלהם ותואמים את נתוניהם באופן מיטבי, והביאה להסדרי חובות רבים בדרך של  פשרה.

מחיקת-חובות-לבנקים
הסדר חוב מול הוצאה לפועל
כתוצאה מהמשבר הכלכלי הנוכחי, הרבה מאוד אנשים החלו להתעניין לגבי הסדר חובות בהוצאה לפועל. מדי כמה שנים, קורה מאורע כלכלי חוצה גבולות, שמביא עוד עסקים ועוד אנשים למצב שבו הם מסתבכים כלכלית. די בכמה החלטות עסקיות גרועות, תקופה של אבטלה או צרה אחרת, כדי להתחיל לקבל התראות והודעות מהוצל"פ. עו"ד אתי פרץ קינן תעזור לכם להגיע להסדר נכון, לדרך חדשה ואף להבראה כלכלית. 
הסדר חובות בהוצאה לפועל ואיחוד תיקים
ישנן דרכים רבות להתמודדות עם הוצאה לפועל, כאשר ההתחלה תמיד זהה – הכרה בכך שאי אפשר יותר להתעלם, צריך לפעול וצריך לחתור לשינוי. עשרות אלפי אנשים ועסקים בישראל מוצאים את עצמם מסובכים כלכלית, ברמה שהם צריכים להתמודד יום יום עם הוצאה לפועל ועם כמה וכמה נושים. להגיע להסדר חוב מול נושה אחד עשוי להיות מסובך מספיק אבל כאשר על הפרק עומדים חובות מול גורמים שונים, רשויות, עיקולים וכיוצא באלה, המורכבות גדולה פי כמה. כלי חשוב מאוד שמעמידים בהוצאה לפועל עבור החייבים השונים נקרא איחוד תיקים. משמעות הדבר היא כי בעצם לוקחים את כל החובות ביחד ושמים אותם במעין "סל" אחד. זהו חלק מתהליך שנועד להעניק תמונת מצב ברורה ולאפשר לחייב להגיע להסדר מיטבי עבור הצדדים, כזה שאפשר לעמוד בו ולהגיע בסופו של דבר לדף חדש. אפילו אנשים שמגיעים לפשיטת רגל יכולים לסיים בהצלחה את הסדר החובות ואף להגיע לצו הפטר.
כך תתמודדו עם הוצאה לפועל נכון
הוצאה לפועל הינה גוף בעל סמכות שיפוטית ובעל סמכות אכיפה. התמודדות עם ההוצאה לפועל ועם רשמי ההוצאה לפועל איננה דבר פשוט למי שלא מתמצא בכך. עורכת הדין אתי פרץ קינן תפעל בשמכם ותסייע לכם בכל מה שקשור עם הסדרי חובות, מול הוצאה לפועל ומול כל גורם אחר. לצד הסדרי נושים ניתן להגיע לאיחוד תיקים ואף מחיקת חובות. אל תנסו להתחמק או לטמון את הראש בחול, כי בסוף אי אפשר להסתתר. הגיעו לפגישה ודרך הפעולה הטובה יותר עבורכם תוכל לאפשר לכם לקבל את חייכם בחזרה.
משמעות הסדר חוב מול הבנק
הבנקים מצוידים בסוללות של עורכי דין חזקים ולכן הסדר חוב מול הבנק עשוי להצריך מכם קבלת עזרה. אם אתם מתמודדים עם מחלקת גביה בבנק, אם אתם מרגישים שאין לכם אוזן קשבת ולא מתחשבים בכם, זכותכם להיעזר בעו"ד. עורכת הדין אתי פרץ קינן מתמחה בהסדרי חובות ופריסה, ייצוג מול הוצאה לפועל, ייעוץ משפטי בתהליכי פשיטת רגל ומעל הכל – החזרת החיים שלכם למסלולם.
הסדר חוב מול הבנק - עשה ואל תעשה
אחד הדברים שמקשים ביותר על הסדרי חוב זה החשש של אנשים להידבר מול הבנק ולנסות להגיע להסדר. אנשים שהתקשו בהחזרי הלוואות או שאיבדו את מקור פרנסתם, עלולים לנסות להתחמק מהטלפונים של הבנק מתוך משאלה שהדברים איכשהו יסתדרו. אבל בדרך כלל הדברים לא מסתדרים מאליכם. כללי עשה ואל תעשה יוכלו לעזור מאוד:
הסדר חוב מול הוצאה לפועל
  • אם אתם מרגישים שאתם מתחילים לסבול מקשיי נזילות, שתפו את הבנקאים שלכם ונסו למצוא פתרון יחד. 
  • אל תנסו להתעלם מהתראות שאתם מקבלים מהבנק. כדאי לנסות לפתור את הדברים כמה שיותר מוקדם. 
  • אל תקבלו כמובן מאליו כל טענה של הבנק. הבנקים, כמו כל גוף בירוקרטי גדול, עלולים לעשות טעויות, חלקם לרעתכם. בדקו כל נתון בשבע עיניים. 
  • שמרו מסמכים מהבנק, על חסכונות אך גם לגבי הלוואות והתחייבויות. תמיד דעו על מה אתם חותמים ומהן תנאי ההלוואה או המשכנתא. אל תגשו לשום פעולה בנקאית בקלות ראש. 
  • חובות אפשר לנסות תפרוס לתקופת זמן נוספת, בתיאום עם הבנק. אל תנסו להיעזר בהלוואות לא בטוחות מגורמים מפוקפקים, כדי להחזיר הלוואה בנקאית. 
  • מרגישים שאין לכם את הכלים להגיע להסדר חובות בעצמכם? היעזרו בייעוץ משפטי ללא דיחוי. 
כך תסדירו את חובכם בצורה טובה
נכנסתם לחובות, הוצאה לפועל, התראות מבנקים, עיקולים? גם אם הבנק נוהג מולכם בקשיחות, אל תאמרו נואש. עורכת הדין אתי פרץ קינן מנוסה ביותר בהגעה להסדרים מול רשויות, בנקים והוצאה לפועל. לצורך הסדרת החוב, שתפו את עורכת הדין, שבו מול המסמכים הבנקאיים ואפשר לבנות תוכנית פעולה נכונה, בקונסטלציה חוקית, להסדר ליציאה מהבוץ. זה אפשרי!