השאירו פרטים ונחזור אליכם

הסדר חוב בהוצאה לפועל

במדינת ישראל יש כיום כ- 80,000 חייבים מוגבלים באמצעים. ל- 53,000 מתוכם יש חובות של עד 150,000 ₪.

אם גם אתם מתמודדים עם חובות שצברו ריביות ואין ביכולתכם לפרוע אותם, זה הזמן לחשוב על הסדרת חובות וכדאי להתייעץ עם עו"ד מקצועי אשר יסייע לצמצם את החובות והריביות.

כיום הרבה מאוד אנשים שקועים בחובות אשר עומדים על הקצה והם שנייה לפני הליכי הוצאה לפועל ומגבלות על חשבונות הבנק או המשכורות ואף חלילה שנייה לפני חדלות פירעון אשר תצריך לפעול בהליך פשיטת רגל. במצב דברים שכזה יש להקדים תרופה ולנהל משא ומתן להסדרת החובות.

הסדרי חובות הם עניין למקצוענים אשר בעזרתם תוכלו לצמצם את גובה החוב והריביות עקב היעדר פירעון. בהסדרי חובות ניתן להגיע לפריסת החוב לתשלומים, לגבש הסדר חוב סופי ולנהל מו"מ במטרה לפרוע את מה שניתן מהחוב בתמורה להסרת מלוא הסכום.

כאשר נעשות פעולות אלה, יהיה לכם ראש שקט ואף תמנעו ממצב של הגבלות על חשבון הבנק ואף להימנע מלהגיע למצב של חוסר יכולת לפרוע את החובות וחדלות פירעון.

גם כאשר כבר נפתחו תיקים בהוצאה לפועל ניתן להגיע להסדרים, וכאשר אדם מתמודד עם כמה תיקים במקביל קיימת האפשרות להגיש בקשה לאיחוד תיקים , שתביא לחיסכון בעלויות משפטיות ויכולת להתנהל בתיק אחד במקום אחד ותעניק לכם שקט נפשי אשר יחסוך ריצות מיותרות.

בנוסף ניתן לנהל מו"מ ישיר מול הנושים וכמוצא אחרון אף להגיש בקשה לפשיטת רגל.

הסדר חובות הוא למעשה הליך משפטי אשר מטרתו היא להביא לשינוי תנאי התשלום של חוב לנושה באופן המטיב עם החייב.

הסדרת חובות היא דרך בטוחה להשגת פשרה מיטבית עבור החייב אל מול נושיו, באופן המאפשר לחייב להמשיך לנהל אורח חיים תקין, שקט ורגוע.

סגירת חובות בשיעורים מופחתים והסדרה מול נושים בדרך של פריסת תשלומים נוחה ונמוכה מאפשרת לחייב להתנהל בתזרים מזומנים נכון על מנת ליתן לו מחייה בצורה מכובדת, בביטחון והגנה מפני נושים.

הסדרת חובות מול מוסדות פיננסיים ובנקים אינו הליך פשוט ומערך הכוחות אינו הוגן וגורם הניסיון והמשאבים שיש לבנקים מביאים את החייב לעמדה נחותה ומטה את כף המאזניים לזכות הבנק.

לבנקים אמצעים ויכולת בנקיטת פעולות כנגד חייבים הן בהגשת כתבי תביעה, פתיחת תיקי הוצל"פ והגשת פנייה להליכי פשיטת רגל, טומנת קושי ומכשול עבור חייבים ועלולה לדרדר את מצבו הכספי של החייב ועל כן מומלץ טרם ההידרדרות לנהל מו"מ בעזרת עורך דין מקצועי אשר יביא להסדר שיכלול הפחתה בגובה החוב ו/או פריסת תשלומים התואמת את יכולותיו של החייב.

משרדינו מטפל באופן מקצועי ומהיר בכל הליכי הסדרת חובות הן מול בנקים ומוסדות פיננסיים, ישירות מול נושים ובתיקי ההוצאה לפועל. תוך הצבת החייב ועתידו במרכז בליווי צמוד ובמתן ביטחון ושקט נפשי לצורך הבראתו הכלכלית של החייב כמטרה מרכזית.

הסדר חוב בהוצאה לפועל

הליך הסדר חוב בהוצאה לפועל

ברגע שחייב מביע בפני נושיו רצון לפרוע את חובותיו כלפיהם, יהיו הצדדים, בנסיבות מסוימות, רשאים להגיע להסכמות לגבי סכום החוב אותו יוכל החייב לפרוע – "סכום הפשרה" – ולגבי פריסת תשלום סכום הפשרה בתנאים להם יסכימו הנושים ויהיו אפשריים עבור החייב. מדובר בהסדר בכתב שבחסותו יקבל החייב הפטר, יוסרו מעל ראשו ההגבלות והעיקולים והוא יוכל לפתוח דף חדש ונקי בחייו לאחר שיותאם לו הסדר תשלומים מקל ומיטבי עבורו התואם את יכולותיו ומאפשר לו להתקיים בכבוד. לשם קבלת מידע משפטי נוסף על הסדר חוב בהוצאה לפועל, יש לפנות אל משרדה של עו"ד אתי פרץ-קינן.

 

הסדר חוב בהוצאה לפועל – כיצד?

אדם שאין לו יכולת לפרוע את חובותיו לנושיו ולא יפעל לחתימת הסדר חוב, ימצא עצמו עד מהרה מתמודד עם הליכים משפטיים ומבצעיים שינקטו נושיו כלפיו, בכלל זה תביעות בבית המשפט, הגבלות על חשבון הבנק, עיקולים, וסנקציות משמעותיות נוספות שנועדו להבטיח את תשלום חובות החייב. מדובר אפוא בצעדים שיש להם השפעות רוחביות על החייב ובני משפחתו ולא מן הנמנע כי יביאו להרעה נוספת במצבם. בנקודה זו, ישנו צורך לפנות לעורך דין מומחה ומיומן בהסדר חוב בהוצאה לפועל שיפעל למען החייב לקידום משא ומתן ושיפור עמדתו של החייב במהלכם, קביעת סכום פשרה בשיעור נמוך ומטיב עם החייב ככל שניתן, והסדר תשלומים נוח שיאפשר לו לשמור על אורח חיים מכובד עבורו ועבור הסמוכים על שולחנו.

 

הסדר חוב בהוצאה לפועל ויציאה לדרך חדשה

התנהלות החייב מול מערכת ההוצאה לפועל אינה פשוטה כלל ועיקר, לכן קיימת חשיבות מכרעת בפניה לעורך דין מנוסה ומיומן בפעולות המשפטיות שיש לנקוט כדי לשפר את עמדת החייב אל מול נושיו. עורכת הדין אתי פרץ-קינן מלווה את לקוחותיה בהליכי הסדר חוב בהוצאה לפועל ופועלת לכינון הסדרי חוב בפשרה ובשיעורים מינימליים להקלה מרבית על החייב, תוך הענקת הגנה מקסימלית לחייב מפני נושיו והסדר תשלומים מיטבי ככל שניתן. משרדה של עו"ד אתי פרץ-קינן מעניק טיפול יסודי ומקיף בהסדרי חוב בהוצאה לפועל ופועל בנחישות מדי יום בחתירה לפתרונות מיטביים עבור חייבים אל מול נושיהם הפרטיים ואל מול הבנקים לקראת הבראה ושיקום כלכלי.

 

הסדר חוב מול הבנק

במציאות החברתית והכלכלית שלנו, מדי שנה מצטרפים רבים נוספים אל מעגל החייבים שאינם פורעים את חובותיהם לבנקים. חייבים שצברו חובות כספיים גדולים במיוחד לבנקים ואינם מכחישים את חובותיהם ומבקשים לשלמם, יוכלו לעיתים לעשות זאת בהתאם להסדר חוב בקיזוז חלק לא מבוטל ממנו. מדובר בהסדר שמאפשר פטור מחלק גדול מן החוב כך שייוותר "חוב פשרה" שיהא מקובל על הבנק, ויאפשר לחייב לשלם אותו בתנאים מועדפים בהם יוכל לעמוד. בזכות הסדר חוב שנערך באופן מקצועי תוך שמירה על זכויות החייב, תוך זמן לא רב, יוכל החייב לשוב ולנהל את חייו בנחת ויוכל לחסוך מעצמו הליכים משפטיים ומבצעיים אותם יפתח נגדו הבנק. כדי לקבל ייעוץ וליווי משפטי מקצועי בתחום הסדר חוב מול הבנק, יש לפנות אל עורכת הדין אתי פרץ-קינן.

הסדר חוב מול הבנק

הסדר חוב מול הבנק – פיתרון הדדי

אדם יחיד שלפתחו רובץ חוב כספי גדול לנושה גדול וחזק כמו בנק, חשוף לתביעות משפטיות, בקשה להכריז עליו כפושט רגל, פתיחת תיקי הוצאה לפועל, עיקולים על חשבון הבנק ועל המשכורת, הגבלות על חירותו ועוד. חייב המצוי במצב דברים זה יבקש להימנע מהליכים המפעילים עליו לחץ, בעוד שהבנק מבקש להיפרע את חובו ומכאן העניין ההדדי שיביעו שני הצדדים – החייב והבנק – להגיע לעמק השווה ולחתור למשא ומתן שיוליד הסדר חוב מוצלח ככל שניתן.

 

הסדר חוב מול הבנק – מומלץ לפנות למומחה

עבור חייב המעוניין לפרוע את חובותיו לבנק במסגרת הסדר חוב, הצעד הראשון והחשוב ביותר הוא להיות מלווה בעו"ד מנוסה בעריכת הסדר חוב מול הבנקים, שיש לו הכלים להטות את כף המאזניים לטובתו. עורך הדין ימזער את שיעור סך החוב המוסכם לכדי המינימום האפשרי עבור החייב ויעגן במסגרת ההסדר פריסת תשלומים ההולמת את מאפייניו כדי להבטיח שיעמוד בתשלום החוב מחד, ומאידך ישמור על אורח חיים התואם את שאיפותיו. כל עוד יעמוד החייב בהסדר החוב ויפרע את חובו בהתאם לפריסה שתיקבע בו – יוסרו מעליו הסנקציות. עורכת הדין אתי פרץ-קינן פעלה עד כה עבור לקוחותיה לכינון הסדרי חוב השומרים על האינטרסים שלהם ותואמים את נתוניהם באופן מיטבי, והביאה להסדרי חובות רבים בדרך של  פשרה.

חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום