השאירו פרטים ונחזור אליכם

חדלות פירעון

הליכי פשיטת רגל של יחידים, הליכי פירוק והבראה של תאגידים, הסדרי נושים ליחידים ותאגידים, והליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מתנהלים בהתאם לדברי חקיקה שונים:

פקודת פשיטת הרגל, פקודת החברות, חוק החברות ותקנותיהם – כל אלה החקיקה הישנה.

החל מיום 15.9.19, נכנס לתוקפו חוק חדש- חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח- 2018 אשר יחול על כל הליכי חדלות הפירעון של יחידים ותאגידים. החוק החדש, שמחליף חקיקה מנדטורית בת למעלה מ-80 שנה הגדיר בתכליתו כמטרת על את שיקומו הכלכלי של החייב, קידומו ושילובו מחדש במרקם החיים הכלכלי, תוך קביעה שתהליך השיקום יארך 4 שנים שבסופן יקבל החייב פטור מחובותיו, דהיינו מחיקת החובות.

יובהר, כי כלל ההליכים שנפתחו לפני התאריך 15.9.19 ינוהלו בהתאם לחקיקה הישנה והערכאה המוסמכת לדון בהליכים אלו היא בית המשפט המחוזי. הליכים שיפתחו לאחר מועד זה ינוהלו בהתאם לחקיקה החדשה ובערכאות ההוצאה לפועל או בית משפט שלום בהתאם לסכום החוב.

בחוק החדש, הסדרים חדשים בכל הנוגע לזכויות חייבים ונושים, נקבעו סדרי דין מיוחדים כאשר מחד מטרתם לדאוג להשאת החזר החוב לנושים ומאידך לשיקומו הכלכלי של היחיד או התאגיד.

התוצאה בפועל של החוק החדש היא הקלה משמעותית על כניסתם של חייבים להליך ומנגד מטיל מגבלות משמעותיות יותר על יכולת הגבייה של הנושים.

החוק מבטא גישה חברתית של שינוי בתפיסת החייב ממי שיש להטיל עליו אות קלון למעבר של תפיסה והבנה חדשה שלא כל משבר כלכלי הוא מעשה רמאות ולפיכך נראה כי החוק מתייחס באופן מחמיר למי שהגיע לחדלות פירעון בשל מעשה רמייה ומנצל את ההליך לרעה.

על פי החוק החדש, חייבים יחידים שחובותיהם מסתכמים בסך של בין 50,000 ₪ ועד ל-150,000 ₪ יהיו באחריות רשות האכיפה והגבייה (הוצאה לפועל), ואילו חייבים שחובותיהם עולים על 150,000 ₪ יהיו באחריות האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי שייקרא הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי ובסמכותו של בית המשפט השלום.

הממונה יהיה אחראי על ניהול רוב הליכי חדלות הפירעון של יחידים. מתן צו לשיקום כלכלי יינתן בידי בית משפט השלום וככל שישנן בקשות הדרושות הכרעה שיפוטית תהא היא בסמכות בית המשפט השלום. הליכים בעניין תאגידים ימשיכו להתנהל בבתי המשפט המחוזיים.

המהפך והרפורמה שעבר הליך פשיטת הרגל במרוצת השנים האחרונות, הולידה התנהלות יעילה וזריזה מתוך הבנה שיש צורך במתן תמריץ חיובי לחייבים המשתפים פעולה לאורך ההליך ונקלעו לחובות כבדים בתום לב, ובאבחנה כי חייב המתנהל בשקיפות ובגילוי יקבל הפטר מחובותיו ואילו חייב אשר מנצל את ההליך לרעה תוביל להטלת סנקציות ונקיטת אמצעי אכיפה והרתעה ואף בהליך של אישום פלילי.

כיום, ניתנת האפשרות לחייב להתנהל בהליך פשיטת רגל בצורה מהירה ויעילה, אשר מכבדת אותו ואת משפחתו, תוך מתן דגש לחינוך והקניית כלים לשיקום והבראתו של החייב, בדרך של לימוד ניהול כספים נכון ואחראי אשר ימנעו ממנו מצבים של צבירת חובות בעתיד.

כמשרד המעניק שירות סיוע וליווי חייבים בהליך חדלות פירעון, ערכים אלו הם נר לרגליי. הליווי הצמוד של עורך דין חובות, הזמינות והיחס האישי מספקת ללקוחותיי יציבות ואמינות תך מתן מענה משפטי מקצועי מותאם לחייב ולנסיבותיו בזמן של חוסר וודאות.

כעורכת דין המייצגת חייבים, אני רואה בתפקידי כשליחות במתן ביטחון ושקט נפשי, שהרי אדם אשר נקלע למצב של מצוקה כלכלית וניצב בפני הליך חדלות פירעון- חשוב לפעול באופן המציב את הבראתו הכלכלית כמטרה מרכזית.

חוק חדלות פירעון החדש

חוק חדלות פירעון החדש

כאשר אנו מדברים על חוק חדלות פירעון החדש, הכוונה היא לחוק שאושר בקריאה שניה ושלישית בכנסת – והוא מחליף את פקודת פשיטת הרגל שהייתה חקיקה מנדטורית בת למעלה מ- 80 שנה.

החוק החדש נכנס לתוקפו ביום 15.9.19 והוא יחול על כל הליכי חדלות הפירעון של יחידים ותאגידים. אין ספק, כי בשנים האחרונות המציאות הכלכלית בה אנו חיים שינתה את פניה, כאשר מדיניות האשראי צמחה להיקפים גבוהים לאין שיעור. בהתאם, כדי שניתן יהיה להתמודד עם מצב זה על הצד הטוב ביותר, נוצרה החקיקה החדשה אשר מטרתה להסדיר את מצבם הפיננסי של אנשים לשקמם כלכלית – כמו גם לשנות את הסטטוס המכתים שמלווה אותם. לשם קבלת ייעוץ משפטי מקצועי בתחום זה, אתם מוזמנים לפנות אל משרדה של עו"ד אתי פרץ-קינן.

דגשים שונים על חוק חדלות פירעון החדש

כאמור, מזה תקופה ארוכה, אזרחים רבים בארץ מתמודדים עם קשיים כלכליים רבים – המובילים אותם לכדי מצב של מינוס גבוה ביותר והלוואות רבות חוץ בנקאיות. חובות אלו הולכים וגדלים עם הזמן, כאשר משפחות רבות נאלצות להיכנס להליך פש"ר/ חדלות פירעון. בהתאם, כדי שניתן יהיה להתמודד עם מצב מורכב זה, נחקק חוק חדלות פירעון החדש.

נציין מספר דגשים חשובים בנוגע לחוק זה. למשל, חוק חדלות הפירעון החדש עושה אבחנה ברורה בין 2 סוגים עיקריים של חייבים. ראשית, חייבים שנקלעו לכדי מצב בו אין באפשרותם לפרוע את החוב. זאת, בשל התנהלות כלכלית שגויה או אירוע מיוחד. שנית, ישנם חייבים אשר צבירת חובותיהם נעשו במרמה או כתוצאה מעבירות פליליות.

בנוסף, חשוב להדגיש את יתרונות חוק זה. כלומר, שיקום כלכלי הינו צעד חשוב ומשמעותי שכן במסגרת החוק, בית המשפט יחייב את החייבים לעבור הליך שיקום כן ואימתי לצורך התנהלות כלכלית נכונה. בזכות הכשרה זו, אזרחים רבים יזהרו בהמשך דרכם – וימנעו מלחזור על אותן הטעויות.

לסיכומו של דבר

מטרתם של דיני חדלות הפירעון הינה לסייע בשיקום והבראה כלכלית לצורך הסדרת חייו של יחיד או תאגיד. זאת, מתוך רצון ליצור איזון בין מגוון האינטרסים של הגורמים הרלוונטיים. מעבר לכך, בזכות חוק חדלות הפירעון החדש ניתן יהיה לחזק את מעמד האזרח אל מול מערכות הגבייה השונות – ולצמצם ככל האפשר את תחושת הקלון וחוסר הוודאות. לשם מענה נוסף בנושא, יש ליצור קשר עם משרדה של עו"ד אתי פרץ-קינן.

 

 

 

חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום